english version
Badania komórek macierzystych MIC-1

Ocena komórek rosnącego poroża jelenia i komórek porożogennych w mikroskopie elektronowym
 
Ultrastrukturalne badania komórek hodowli oraz komórek rosnącego poroża jelenia potwierdziły ich podobieństwo morfologiczne. Oba elektronogramy (fot. 1, 2) przedstawiają komórki mające duże jądro z luźną, aktywną chromatyną i jąderkami.
Niewielka ilość cytoplazmy otaczającej jądro zawiera rozbudowaną siateczkę śródplazmatyczną szorstką, mitochondria i wakuole. Obecność ziaren glikogenu upodabnia opisywane komórki do komórek embrionalnych. Powierzchnia komórek jest pokryta nielicznymi mikrorzęskami.
 


Fot. 1 Komórka rosnącego poroża (chondroblast), jądro komórkowe zawiera luźną aktywną transkrypcyjnie chromatynę jądrową (↑), w cytoplazmie liczne mitochondria (*), kanaliki szorstkiej siateczki śródplazmatycznej (■). Błona komórkowa tworzy nieliczne, krótkie wypustki. Pozakomórkowo widoczne duże ilości kolagenu (↑↑).
EM ×15000


Fot. 2
Fot. 2 Niezróżnicowana hodowlana komórka poroża, jądro komórkowe zawiera luźną aktywną transkrypcyjnie chromatynę jądrową (↑) i jąderko (↑↑). W cytoplazmie obecna szorstka siateczka śródplazmatyczna (■) i mitochondria (*). Błona komórkowa tworzy nieliczne, krótkie wypustki. EM × 15000

Badania mikroskopowe i immunocytochemiczne
Zarówno wśród komórek hodowli, jak i mikrohodowli obserwuje się owalne i niezróżnicowane komórki (fot. 9). Swoistą, dodatnią reakcję błonową z przeciw-ciałami anty-c-kit i anty-Thy1 uzyskano tylko w małych, owalnych, często dzielących się komórkach (fot. 3, 4).

Fot. 3. Mikrohodowla: niezróżnicowane, małe, owalne, komórki macierzyste MIC-1 (↑) oraz komórki bardziej dojrzałe uzyskujące wypustki, H+E, × 200

Fot. 4. Mikrohodowla: błonowo-swoista reakcja immunocytochemiczna z przeciwciałem anty-c-Kit (↑) w niezróżnicowanych, małych, owalnych komórkach macierzystych MIC-1, × 400

Fot. 5. Mikrohodowla: błonowo-swoista reakcja immunocytochemiczna z przeciwciałem anty-Thy1 (↑) w niezróżnicowanych, małych, owalnych komórkach macierzystych MIC-1, × 400


Wyznakowane komórki macierzyste MIC-1 białkiem zielonej fluorescencji (GFP, green fluorescent protein) zastosowane do regeneracji ubytków w tkance chrzęstnej i kostnej

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: