english version
Projekt pn. „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych”

 
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem projektu pn. Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych” (realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, finansowanego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013) umieszczamy poniżej raporty zawierające wyniki jego realizacji.


1.1 Metody selekcji komórek macierzystych MIC-1 do badań, 
1.2 Przygotowanie homogenatu komórkowego i supernatantu do badań,
1.3 Analiza cytogenetyczna,
1.4 Analiza cyklu komórkowego i mikroskopowa.


3.1 Frakcjonowanie homogenatu i supernatantu komórek macierzystych MIC-1,
3.2 Oczyszczanie homogenatu i supernatantu komórek macierzystych MIC-1.4.1 Testy proliferacji, 
4.2 Badanie apoptozy i analiza stresu komórkowego.
5.1 Analiza jakościowa,
5.2 Analiza ilościowa.

 
 
 


Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: