english version
Kalendarium

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

TERMIN WYDARZENIE
14 lutego 2024 r. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 r.  
15 maja 2024 r. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r.
30 kwietnia 2024 r. Raport okresowy roczny za 2023 r.
14 sierpnia 2024 r. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r.
14 listopada 2024 r. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r.

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: