english version
Zapytanie ofertowe Bon na innowacje

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Zlecenie usługi opracowania innowacyjnej technologii pozyskiwania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowanego przez Związek Pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy w  partnerstwie  z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2.C.b , Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020.

Treść zapytania
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: