english version
Certyfikaty ISO

W 2012 r. Stem Cells Spin S.A., właściciel marki Revitacell, spełniła normę GMP Kosmetycznego. Firma przeszła pomyślnie proces certyfikacji, potwierdzający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 22716:2007. 
 
Wrocławska spółka, powołana w celu komercjalizacji odkryć związanych z linią komórek macierzystych MIC-1, otrzymała certyfikaty w zakresie prac badawczo-rozwojowych dotyczących kosmetyków, weterynaryjnych środków pielęgnacyjnych, medycyny ludzkiej i weterynaryjnej, a także ich produkcji i sprzedaży. Za duży sukces Stem Cells Spin S.A. należy uznać zwłaszcza spełnienie norm PN-EN ISO 22716:2007 - Kosmetyki, Dobre Praktyki Produkcji (GMP). 

W 2016 r. spółka spełniła normę ISO 13485 w zakresie 'wytwarzanie i sprzedaż pochodnych oraz innych surowców na bazie porożogennych komórek macierzystych do wyrobów medycznych'. Uzyskanie certyfikacji w zakresie normy ISO 13485 dla procesu hodowli komórek MIC-1 oraz produkcji surowców na ich bazie do wyrobów medycznych jest niezwykle istotne z punktu widzenia działań Spółki dot. strategii komercjalizacji, w której rynek wyrobów medycznych jest kolejnym etapem.

 
PN-EN ISO 22716:2009  wersja polska
PN-EN ISO 22716:2009  wersja angielska
 
PN-EN ISO 9001:2009 wersja polska

PN-EN ISO 13485:2005 + AC:2009 wersja polska
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: