english version
Komórki macierzyste MIC-1 - wprowadzenie

Poroże jest jednym z najszybciej rosnących organów u ssaków, którego przyrost w najintensywniejszym okresie wzrostu wynosi dwa centymetry na dobę.  
Zarówno coroczna jego regeneracja, jak i szybki jej przebieg w świecie biologii są fenomenem, a komórki uczestniczące w tych procesach posiadają niepowtarzalny, ogromny, unikalny wprost potencjał regeneracyjny. Fakt ten zainspirował nas do przeprowadzenia badań umożliwiających wykorzystanie tego fenomenu zarówno w szeroko pojętej medycynie regeneracyjnej ludzi i zwierząt, jak i dermatologii i kosmetologii. Nieograniczony niczym dostęp do własnej bazy komórek macierzystych i nowoczesna przemysłowa skala hodowli stwarzają duże możliwości ich zastosowania, które mogą  przynieść korzyści zarówno przyszłym pacjentom, jak i  inwestorom.
 
 
Fot. 1, 2. Hodowla komórek MIC-1 w mikroskopie kontrastowo-fazowym

Unikalność działania tych komórek jest między innymi związana z naturalną produkcją kilkunastu białkowych czynników wzrostu, które stymulują procesy regeneracyjne. Pobudzają one inne komórki do podziału albo różnicowania, działając przez określony mechanizm receptorowy. Naturalna kompozycja czynników wzrostu stanowi niepowtarzalną bazę dla regeneracji skóry, tkanek miękkich, zrostu kości, gojenia ran przez stymulację fibroblastów do produkcji kolagenu i innych białek macierzy. Czynniki wzrostu zwiększają aktywność komórek progenitorowych (komórki progenitorowe zajmują miejsce pośrednie między komórkami macierzystymi mogącymi się różnicować w różne tkanki a komórkami już zróżnicowanymi, budującymi dany rodzaj tkanki). Fakt ten wykorzystaliśmy w badaniach nad  stymulacją wzrostu włosów i leczeniu uszkodzeń rogówki u zwierząt.  Umiejętna aplikacja oraz usprawnienie mechanizmów przekształcania się komórek macierzystych w komórki progenitorowe mieszków włosowych może rozwiązać problem spadku ich aktywności a tym samym powstrzymać procesy łysienia.
 Czynniki wzrostu produkowane przez komórki MIC-1
Insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-1), II (IGF-2)                       
Transformujący czynnik wzrostu (TGFα, TGFβ)
Czynnik wzrostu nerwów (NGF)
Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF – 3 typy)                                            
Czynnik wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF)
Czynnik wzrostu kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF)    
Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF)
Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF)
 
Fot. 3. Ultrastruktura komórek syntetyzujących duże ilości czynników wzrostu           
                                                              
Fot. 4. Ekspresja białka FGF2 w cytoplazmie komórek MIC-1

Klasyczna terapia komórkowa polega na stosowaniu żywych komórek macierzystych. W trakcie prowadzenia badań naukowych, udowodniliśmy i potwierdziliśmy duże możliwości zastosowania ich homogenatu. Homogenat jest zawiesiną naturalnie skomponowanych w pełni aktywnych białek i peptydów otrzymywanych po rozbiciu ultradźwiękami hodowanych komórek. Stosowanie homogenatu komórek macierzystych jest bezpieczną metodą a ze względów technicznych, logistycznych i ekonomicznych jest skuteczniejsze i dużo bardziej opłacalne. 
 
Możliwe jest również wykorzystanie liofilizatu i supernatantu  (płynu pohodowlanego otrzymywanego po cyklu wzrostu komórek porożogennych, zawiera on trzykrotnie więcej białek w tym i czynników wzrostu).
 
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: