english version
Twórcy

Naukowcy będący autorami wynalazków związanych z wyprowadzaniem, hodowlą i zastosowaniem komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych:


prof. nadzw. dr hab. Marek Bochnia
Twórca                                                    
                                    
Marek Bochnia - ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1975 r. W latach 1978-1981 uzyskał specjalizacje I i II stopnia w klinice Otolaryngologii.
Doktoryzował się w 1980 r., a w 2002 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2007 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Karierę zawodową związał z medycyną i badaniami naukowymi.
Od 1976 roku jest zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w klinice Otolaryngologii. Od 2008 roku pełni także funkcję kierownika Zakładu ORL Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W latach 1988 – 1990 pracował jako specjalista otolaryngolog w Polskim Zespole Medycznym w Libii, w Szpitalu Ibn Senna.
W latach 2002-2004 pełnił funkcje rzecznika prasowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
dr hab. Marek Cegielski
Twórca

Marek Cegielski – jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej, które ukończył w 1978 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w  Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii  we Wrocławiu na stanowisku naukowo technicznym w Pracowni Mikroskopii Elektronowej.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał  czerwcu  1988 roku.
Jest autorem lub współautorem podręcznika, prac przeglądowych, monografii oraz 80 publikacji  z których większość  opublikowano w recenzowanych czasopismach naukowych a także licznych doniesień  na kongresy i zjazdy naukowe. Współtwórca 5 patentów krajowych i 2 międzynarodowych dotyczących porożogennych  komórek macierzystych.
W maju 2011 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego  za pracę pt.: „ Charakterystyka komórek porożogennych mezenchymy rosnącego poroża jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz próba ich wykorzystania w regeneracji chrząstki i kości u królików)".
Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uczestniczy jako wykonawca w dwóch grantach NCN oraz był koordynatorem naukowym z ramienia lidera konsorcjum SCS/UP dofinansowanego przez NCBiR w projekcie” Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”.
dr Wojciech Dziewiszek
Twórca

Wojciech Dziewiszek - ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1983 r.
W 1987 r. otrzymał specjalizacje I stopnia z Otolaryngologii w klinice AM.
Doktoryzował się w 2000 r.
Karierę zawodową związał z Katedrą i Zakładem Farmakologii UM we Wrocławiu, gdzie pracuje od 1985 r., obecnie na stanowisku adiunkta.
prof. nadzw. dr hab.
Ireneusz Całkosiński
Twórca
Ireneusz Całkosiński – ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1976 r. Tytuł doktora otrzymał w 1982 r.; habilitował się w 2008 r.
Zawodowo związany z Katedrą i Zakładem Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie przez wiele lat był kierownikiem pracowni eksperymentalnej. Współpracuje z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Odbył liczne staże i szkolenia m.in.: w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej w Krakowie, Instytucie Amin Biogennych w Łodzi.
Realizował i współuczestniczył w szeregu projektów badawczych na Akademii Medycznej we Wrocławiu.  Współtwórca 3 zgłoszeń patentowych (w tym 1 międzynarodowego) związanych z zastosowaniem inhibitorów cysteinowych peptydaz do eliminacji tych enzymów z krążenia podczas chorób nowotworowych i zapalnych.  Kolejne 3 zgłoszenia patentowe (w tym 1 międzynarodowe) związane z izolacją, hodowlą oraz zastosowaniem linii komórek o symbolu MIC 1.

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: