english version
Projekt pn „Opracowanie hydrożelu z zawartością homogenatu porożogennych komórek macierzystych o działaniu neuroprotekcyjnym dla tkanki rdzenia kręgowego”

 

STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020: „Opracowanie hydrożelu z zawartością homogenatu porożogennych komórek macierzystych o działaniu neuroprotekcyjnym dla tkanki rdzenia kręgowego”
 
Cele projektu:  
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności p-stwa Wnioskodawcy poprzez opracowanie innowacyjnej formulacji spełniającego kryt. produktu leczniczego zaawansowanej terapii (ATMP), umożliwiającego regenerację uszkodzonego rdzenia kręgowego (SCI,ang. spinal cord injury).
Projekt przyczyni się do wdrożenia na rynek nowatorskiego leku biologicznego wykorzystującego zaawansowane terapie komórkowe w leczeniu urazu, który stanowi jeden z najpoważniejszych problemów w neurologii człowieka. Podstawą prac b+r zaplanowanych w projekcie będą badania
podstawowe przeprowadzone dotychczas przez Wnioskodawcę, które udowodniły, że zastosowanie hogomentau porożogennych komórek macierzystych (HPKM) ma neuroprotekcyjne działanie na środowisko komórkowe rdzenia kręgowego. W ramach niniejszego projektu zaplanowano realizację prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na opracowanie gotowego hydrożelu z HPKM, który pozwoli na leczenie SCI. Nadrzędny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych- kamieni milowych, w toku dwóch etapów badań przemysłowych i jednego prac rozwojowych (zgodnie z przedstawionym we wniosku planem badań). Po zakończeniu prac objętych wnioskiem planowane jest wystąpienie o zgodę na wytwarzanie ATMPHE oraz uzyskanie opinii Komisji Bioetycznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami dot. ATMP, a także komercjalizacja opracowanego rozwiązania poprzez włączenie go do oferty Spółki. Rezultatyprojektu prezentowane będą na konferencjach tematycznych i w publikacjach.
Efektem realiz. przedm.projektu będzie:
- wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym (docelowo Wnioskodawca
zamierza bowiem dystryb. prep. na rynkach międzyn.)
- wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie produktu opracowanego samodzielnie w ramach
działalności B+R przedsiębiorstwa
- wzrost przychodów spowodowany poszerzeniem oferty i pozyskaniem nowej grupy klientów, możliwość wykorzystania zysku z tego tytułu na dalsze prace B+R
- rozpoczęcie współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi, umacnianie doświadczenia w
realizacji projektów badawczych w kooperacji nauka-biznes
- wzrost kompetencji pracowników badawczych Wnioskodawcy
- budowa pozytywnego wizerunku firmy pioniera rozw. terapii ATMP
 
Wartość całkowita projektu:  2 887 211,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  2 001 439,07 PLN

 
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: