english version
WŁADZE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej sześciu Członków.
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: