english version
Produkty

Podjęte dotychczas projekty badawcze związane z substancjami wytwarzanymi na podstawie komórek macierzystych MIC-1 wykazały wiele potencjalnych, interesujących biznesowo, zastosowań - zwłaszcza w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz dermokosmetyce.
Strategia komercjalizacji wynalazków będących w posiadaniu Stem Cells Spin uwzględnia produkty możliwe do uzyskania zarówno w horyzoncie krótszym (rynek dermokosmetyczny i suplementy diety, surowce biologiczne) jak i dłuższym (produkty lecznicze).

Zastosowania w dermokosmetyce
W zakresie dermokosmetyki spółka wprowadziła na rynek innowacyjną markę biodermokosmetyczną Revitacell. Revitacell to kuracje opracowane przez polskich naukowców i wykorzystujące niespotykane dotąd właściwości komórek macierzystych MIC-1. Spółka bierze pod uwagę  również  sprzedaż substancji kosmetycznej (surowca kosmetycznego). 


Zastosowania w medycynie
W obszarze zastosowań medycyny ludzkiej i weterynaryjnej Spółka prowadzi kilka zdefiniowanych programów badawczych, w ramach których rozwijane są projekty innowacyjnych leków biologicznych oraz substancji biotechnologicznych (półproduktów) znajdujących się na różnych etapach przygotowawczych przed badaniami przedklinicznymi.

W przypadku programów badawczych dotyczących dwóch leków (mogących mieć docelowo odpowiedniki zarówno w medycynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej) oraz substancji biotechnologicznej, która może być półproduktem (surowcem), uzyskane wyniki fazy badań własnych pozwalają przystąpić do formulacji i badań przedklinicznych.

Przyjęte założenie dotyczące prowadzenia prac jednocześnie nad postacią końcową i surowcem daje możliwość zapewnienia przychodów zarówno w długim okresie związanym z  wprowadzeniem leków, jak i w krótszym, poprzez zdyskontowanie korzyści w ramach kooperacji z zewnętrzną firmą farmaceutyczną (sprzedaż surowca).

Wybrane programy badawcze prowadzone przez Spółkę:
  • substancja biotechnologiczna w formie surowca (półproduktu),
  • lek na regenerację ścięgien,
  • lek na trudno gojące się rany,
  • lek na regenerację rogówki oka,
  • lek na regenerację kości,
  • lek na regenerację chrząstek powierzchni stawowych,
  • lek na regenerację tkanek nerwowych,
  • lek na regenerację tkanek mięśniowych,
  • preparat na stymulację porostu włosów.

Zastosowania w suplementach diety
W zakresie suplementów diety realizowany jest projekt mający na celu poszerzenie portfolio produktowego Spółki o suplementy diety, pozwalające wejść do perspektywicznej branży Novel Food. 
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: