english version
Podstawowe informacje o Spółce

Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Celem Spółki jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych.

Stem Cells Spin S.A. opracowała i wdrożyła unikalne w skali światowej metody hodowli komórek macierzystych MIC-1 oraz produkcji na ich bazie naturalnych (nie modyfikowanych chemicznie ani genetycznie) substancji biologicznych o niezwykłym potencjale regeneracyjnym tkanek organizmów ludzkich i zwierzęcych.

Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz dermokosmetyce. Wśród najważniejszych prac realizowanych przez Spółkę są programy badawcze nad innowacyjnymi lekami biologicznymi.
 
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: