english version
Raport EBI 6/2024
2024-05-29

Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 377470 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-306) przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=219887&title=Zwo%C5%82anie+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+Sp%C3%B3%C5%82ki+na+27+czerwca+2024+roku

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Raport EBI 10/2022 - Starsze »
« Nowsze - Raport roczny

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: