english version
Raport roczny
2024-04-30

Zarząd Stem Cells Spin S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Raport roczny:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=218593&title=Raport+roczny+za+rok+obrotowy+2023Raport EBI 6/2024 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 5/2024

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: